Etică și integritate 2021

 

 

Registru bunuri primite cu titlu gratuit

Registru_proces verbal CEI

Raport anual de activitate CEI

Raport incidente de integritate – 2020

Raport incidente de integritate – 2019
Codul de etică și conduită profesională AJPIS Buzău

Cod administrativ

Principalele atribuții ale Consilierului de etică sunt:

  • acordă consultanță și asistență funcționarilor publici cu privire la respectarea normelor de conduită;
  • monitorizează aplicarea prevederilor codului de conduită în cadrul instituției publice;
  • întocmește și transmite rapoarte trimestriale/semestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici;
  • organizează sesiuni de formare în domeniul eticii pentru angajații AJPIS Buzău.

Consilier Etică și Integritate: Nuțulescu Carmen-Daniela

Date de contact: telefon: 0751.176.678, e-mail: nutulescu.daniela@mmanpis.ro

Consilierul de etică nu îndeplinește atribuțiile Comisiei de disciplină. Managementul eticii în instituția noastră are în primul rând un rol formativ, de orientare etică și nu unul sancționator.

Multe dintre abaterile disciplinare apar dintr-o desconsiderare a valorilor etice la care aderă instituția sau dintr-o necunoaștere a acestora. Acest lucru poate fi preîntâmpinat prin întreținerea unui mediu de lucru unde este recunoscută și apreciată o conduită etică. O bună înțelegere a Codului de etică de fiecare persoană care activează în cadrul instituției și o corectă aplicare a acestuia poate conduce la o scădere semnificativă a abaterilor disciplinare și la un act administrativ corect, adresat cetățeanului și celorlalți beneficiari.

[/responsivevoice]Raport incidente de integritate – 2020