Conducerea instituției

Nita Meluta

Director Executiv

Telefon: 0238-722.028

E-mail: ajpis.buzau@mmanpis.ro


Vasile Cosmin

Șef serviciu beneficii de asistență socială, programe sociale, incluziune socială, egalitate de șanse

E-mail: vasile.cosmin@mmanpis.ro


Nicolae Dorin

Șef serviciu Inspecție Socială

E-mail: nicolae.dorin@mmanpis.ro


Necula Janeta Marcela

Șef serviciu economic,  financiar,  contabilitate, resurse umane, administrativ și achiziții publice

E-mail: necula.janeta@mmanpis.ro