privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare

 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată

cu modificările şi completările ulterioare

 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare

 Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare

 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (Text cu relevanţă pentru SEE)