ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

ART. 6 din Legea nr. 544/2001 prevede:

(1) Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public. 
(2) Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal. 
(3) Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente: 
     a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea; 
     b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public; 
     c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.

Numele și prenumele personei responsabile pentru Legea 544/2001:

Banică Livia Daniela

E-mail:  banica.daniela@mmanpis.ro

 

 

Lista informaţiilor de interes public

  • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
  • Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autoritaţii sau instituţiei publice;
  • Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
  • Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice respective: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
  • Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
  • Programele şi strategiile proprii;
  • Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

FORMULAR ONLINE SOLICITARE INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC


1) Solicitare în baza Legii 544/2001:

2) Formular reclamație refuz:

3) Formular reclamaţie neprimire informaţii în termenul legal:

Rapoarte de activitate